Pro rodiče


Volba správné střední školy je jedním z nejdůležitějších rozhodnutí v životě mladého člověka. Cílem Salmonda Junior je poskytnout v tomto rozhodnutí oporu jednak samotným žákům, ale i rodičům, kteří mají na jejich volbu jednoznačně největší vliv, a výchovným poradcům na školách. Chceme, aby se do tohoto důležitého rozhodnutí zapojili všichni zúčastnění a měli možnost získat co nejvíce více informací nejen o samotném žákovi, ale také o možnostech studia či profesního uplatnění a společně a plnohodnotně se tak na rozhodnutí mohli podílet. Pokud k tomu dojde, může žák s velkou pravděpodobností zvolit obor, ve kterém využije své schopnosti a bude jej bavit. 

Jak Salmondo Junior pomůže?


Díky testům připravenými předními českými psychology a odborníky na kariérní poradenství vaše dítě získá ucelenější představu samo o sobě.


Lépe si ujasní, jaká životní role a dráha by pro něj byla ta pravá a které profese a studijní obory by pro něj mohly být nejvhodnější.


V databázi povolání a středních škol zjistí detaily o profesích a konkrétních možnostech studia vybraného oboru.

Jako rodič získáte lepší představu o zájmech a zaměření potomka, jeho představách o sobě a své budoucnosti. 


Výsledky a výstupy Salmonda Junior mohou být jednoduše dále využity jako podklad pro kariérní poradenství na vaší škole. 


Více o tom, jak Salmondo funguje.


Salmondo Junior na vaší škole?

Snažíme se Salmondo Junior rozšířit tak, aby jeho výhod mohlo co nejvíce studentů využít v rámci kariérního poradenství na základních školách. Školám proto umožňujeme nákup cenově výhodné multicence pro své studenty, aby mohli Salmondo Junior ve své praxi využít výchovní a kariérní poradci.  

Tibor Kučera

Neradí zatím poradce na vaší škole studentům s využitím Salmonda Junior? Pokud se vám Salmondo Junior líbí a myslíte si, že by mělo být součástí poradenství na vaší škole, dejte nám vědět, o kterou školu jde. Rádi ji kontaktujeme s nabídkou spolupráce.

Kontakt pro rodiče 
Ing. Tibor Kučera
tibor@salmondo.cz